Bảng giá thiết kế minigame WOAY | Dùng thử miễn phí, hiệu quả mới trả tiền

Thu hút khách & tăng doanh số hiệu quả với gói giải pháp phù hợp

Hãy đồng hành cùng 1.000 thương hiệu bậc nhất đang tin dùng các giải pháp Gamification Marketing vào các hoạt động Marketing, Up-sell.

Dùng thử xài thật
Miễn phí mùa Corona
 • 500 lượt / tháng
 • Logo Woay
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài Liệu
Hiệu suất, giá tốt
500.000 / tháng
 • 1.000 lượt/ tháng
 • Tên miền riêng
 • Không giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài liệu, Ticket, Teamviewer
Tùy chỉnh sáng tạo
Liên hệ
 • Đo ni, đóng giày cho từng dự án
 • Tích hợp, tối ưu chuyên sâu
Dùng thử xài thật
Miễn phí mùa Corona
 • 500 lượt / tháng
 • Logo Woay
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài Liệu
Hiệu suất, giá tốt
400.000 / tháng
 • 1.000 lượt / tháng
 • Tên miền riêng
 • Không giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ Tài liệu, Ticket, Teamviewer
Tùy chỉnh sáng tạo
Liên hệ
 • Đo ni, đóng giày cho từng dự án
 • Tích hợp, tối ưu chuyên sâu
Tính năng
 • Số lượng game phát hành
 • Số lượng lượt chơi
 • Xác thực Facebook
 • Xác thực Mã Chơi
 • Xác thực mật khẩu
 • Tích hợp Website riêng
 • Tích hợp dạng Pop-up
 • Ẩn Logo Woay
 • Quản lý âm thanh
 • Quản lý nội dung, hình ảnh
 • Đồng bộ Google Sheet
 • Gửi email nhận thưởng
 • Phân quyền
 • Trích xuất data
 • Import mã trúng thưởng
 • Hỗ trợ
dùng thử, xài thật
 • 01
 • 500 lượt/tháng
 • Tài liệu
hiệu suất, giá tốt
 • 01
 • 1.000 lượt/tháng
 • Tài liệu, Ticket, Chat, Teamviewer
Số lượng game phát hành 01
Số lượng lượt chơi 500 lượt / tháng
Xác thực Facebook
Xác thực Mã Chơi
Xác thực mật khẩu
Tích hợp Website riêng
Tích hợp dạng Pop-up
Ẩn Logo Woay
Quản lý âm thanh
Quản lý nội dung, hình ảnh
Kho giao diện theo mùa, dịp lễ
Đồng bộ Google Sheet
Gửi email nhận thưởng
Phân quyền
Trích xuất data
Nhập mã trúng thưởng
Hỗ trợ Tài liệu
Số lượng game phát hành 01
Số lượng lượt chơi 1.000 lượt / tháng
Xác thực Facebook
Xác thực Mã Chơi
Xác thực mật khẩu
Tích hợp Website riêng
Tích hợp dạng Pop-up
Ẩn Logo Woay
Quản lý âm thanh
Quản lý nội dung, hình ảnh
Kho giao diện theo mùa, dịp lễ
Đồng bộ Google Sheet
Gửi email nhận thưởng
Phân quyền
Trích xuất data
Nhập mã trúng thưởng
Hỗ trợ Tài liệu
Mua thêm dung lượng
Dung lượng Giá thành
Mua thêm 500 lượt 500.000 (1000đ/lượt)
Mua thêm 1000 lượt 800.000đ (800đ/lượt)
Mua thêm 2000 lượt 1.000.000đ (500đ/lượt)
Mua thêm 01 game phát hành 200.000đ